Misija

Latvijas kruinga kompāniju asociācija, kā sabiedriska organizācija, tika nodibināta, lai:

  • Koordinēt apkalpes komplektēšanas uzņēmumu darbību sabiedriskas un likumdošanas iniciatīvās;
  • Izplatīt Informāciju , kas ir saistīta ar jaunu tiesību aktu, vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem, uc;
  • Organizēt seminārus un konferences, kas saistīti ar iepriekšminēto;
  • Konsolidēt spēkus, lai aizsargātu apkalpes komplektēšanas uzņēmumu un Latvijas jūrnieku intereses sadarbībā ar citām jūrniecības organizācijām Latvijā un starptautiskā līmenī;
  • Koordinēt un piedalīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar interesu pieaugumu jūrniecības profesijām un jūrniecībai;